U bent hier:

Reglement

Reglement Amsterdam-Parijs 2024 

 

Inhoud

Artikel 1 Evenement AmPa

Artikel 2: Rangorde wetten en reglementen

Artikel 3:  Recht op Deelname

Artikel 4: Ontzegging van deelnamerecht

Artikel 5: Inschrijving

Artikel 6: Betaling

Artikel 7: Programma

Artikel 8: Teams

Artikel 9: Veiligheid 5

Artikel 10: De start

Artikel 11: Onderweg

Artikel 12: De Finish

Artikel 13: de camping

Artikel 14: Onderbreking en afgelasting

Artikel 15: De uitslag

Artikel 16: Diskwalificatie

Artikel 17: Protesten

Artikel 18: Verhouding tussen deelnemers en organisatie

Artikel 19: Schadevergoedingen en vernielingen

Artikel 20: De organisatie

 

Artikel 1 Evenement AmPa

 1. Het evenement Ampa, hierna te noemen zowel evenement als AmPa, vindt plaats van 14.06.2024 12.00h tot 16.06.2024 12.00h. 

 2. Het evenement is een wedstrijd van 48 uur. 

  1. Het begint op vrijdag 14.06.2024 om 12 uur ‘s middags op het terrein van USC Universum in Amsterdam.

  2. Het eindigt officieel op 16.06.2024 om 12 uur ‘s middags, waarbij de finish nabij de Eiffeltoren in Parijs is (zie ook Artikel 12.1.a)

 3. De organisatie vanuit A.S.S.W.S.V. SKITS (hierna te noemen SKITS) heeft tijdens deze 48 uur de  verantwoordelijkheid voor het evenement (zie ook Artikel 19)

 4. Om de wedstrijd als voltooid te beschouwen dienen de fietsende deelnemers van elk team binnen deze 48 uur over de finish te zijn gekomen, anders is er geen sprake van een geldige finish van het evenement. 

 

Artikel 2: Rangorde wetten en reglementen 

 1. De deelnemers dienen aan de volgende wet- en regelgeving te voldoen.

 1. Plaatselijke wet- en regelgeving.

 2. Dit reglement (Reglement Amsterdam-Parijs 2024) vanuit de studentensportvereniging SKITS.

 3. Wanneer een van de bepalingen in een der reglementen en/of wet- en regelgeving in tegenstrijd is met een ander, dan geldt de rangorde zoals in het vorige lid genoemd. 

 

Artikel 3:  Recht op Deelname

 1. Recht op deelname bestaat alleen als wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in dit reglement (Reglement Amsterdam-Parijs 2024).

 2. Recht op deelname bestaat alleen wanneer er voorafgaand aan de officiële start van het evenement aan de betalingsverplichting is voldaan. 

 3. Recht op deelname bestaat alleen wanneer het eigenrisicoformulier van de AmPa 2024 voorafgaand aan de officiële start van het evenement is ondertekend en als deze is ontvangen door de wedstrijdorganisatie. 

 

Artikel 4: Ontzegging van deelnamerecht 

 1. Een deelnemer dient het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen. 

 2. Wanneer een deelnemer het inschrijfformulier niet naar waarheid invult, behoudt de organisatie het recht om de deelnemer het deelnamerecht te ontzeggen.

 3. Wanneer een deelnemer deelname wordt ontzegd, bestaat geen recht op restitutie van het inschrijfgeld als de uiterlijke datum van restitutie bereikt is. 

 

Artikel 5: Inschrijving 

 1. Er kan alleen via de website van SKITS worden ingeschreven. De inschrijving opent op 10-4-2024 en sluit op 20-5-2024. 

 2. Na inschrijving kan de deelnemer zich tot 20-5-2024 zonder kosten afmelden. Afmelden na 20-5-2024 betekent geen recht op restitutie van het inschrijfgeld, ook als de deelnemer niet zal deelnemen aan het evenement

 

Artikel 6: Betaling 

 1. Betaling voor inschrijving gaat als volgt. 

 1. De betaling dient door één deelnemer uit het team gedaan te worden als één transactie voor alle deelnemers uit het team. 

 2. De betaling dient gedaan te worden naar NL30 RABO 0113186002. op naam van ‘A.S.S.W.S.V. SKITS’ met vermelding van de teamnaam(en) en AmPa2024 (Voorbeeld: ‘Team Nooit genoeg, AmPa2024’).

  1. In het geval dat één volgauto wordt gedeeld door meerdere teams (zie ook Artikel 8) moeten de kosten van beide teams plus één volgauto in één transactie door één team betaald worden. 

 3. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 20-05-2024. op de rekening van SKITS ontvangen te zijn. Bij niet tijdige betaling vervalt automatisch het recht op deelname en zullen de kosten niet restitueerbaar zijn. 

 4. De hoogte van de kosten voor de deelnemer is bij inschrijving niet definitief. SKITS houdt het recht om het inschrijfgeld te verhogen of verlagen. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit met de deelnemers worden gecommuniceerd. 

 

Artikel 7: Programma 

 1. Het programma wordt tijdig en voorafgaand aan het evenement op de site van SKITS gepubliceerd. 

 2. De organisatie heeft het recht om voorafgaand aan of tijdens het evenement de opzet van het programma te veranderen. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit met de deelnemers worden gecommuniceerd.  

 

Artikel 8: Teams 

 1. Er wordt uitgegaan van een standaardteam bestaande uit twee fietsers en één volgauto met twee volgers. Standaardteams doen automatisch mee met het eindklassement voor de snelste tijd. 

  1. Een team bestaat minimaal uit bovengenoemde deelnemers. 

 2. Eén volgauto mag deelnemen met maximaal drie teams. Deze volgauto zal dan alle drie de teams moeten ondersteunen. In het geval van een gedeelde volgauto maar losse duo’s (d.w.z., de drie duo’s vormen géén team van zes) dienen de teams afzonderlijk van elkaar te fietsen, zie ook Artikel 9.6). De teams tellen nog wel mee voor het eindklassement. 

 3. Elk team zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en het vervoer van de eigen deelnemers. Dat wil zeggen dat elk team zijn eigen vervoer verzorgt (via de eigen volgauto) in geval van:

  1. Vroegtijdig staken van deelnemers onderweg naar Parijs; vervoer naar de camping.

  2. Gefinishte deelnemers; vervoer vanaf de finish onder de Eiffeltoren naar de camping. 

  3. Terugreis naar Nederland, de organisatie vanuit SKITS is hier niet verantwoordelijk voor (zie ook Artikel 19)

 4. Vanwege de verantwoordelijkheid van de teams voor het eigen vervoer moet elke volgauto in staat zijn zijn eigen deelnemers alsmede de fietsen te kunnen vervoeren, op een veilige manier. 

 

Artikel 9: Veiligheid 

 1. Zoals in Artikel 2.1 is beschreven dienen deelnemers zich ten alle tijden te houden aan lokale wet- en regelgeving. 

 2. Het dragen van een helm die voldoet aan de norm EN-1078 tijdens het fietsen is verplicht.

 3. Een fluoriserend veiligheidshesje dient ten alle tijden aanwezig te zijn voor alle deelnemers van het team.

  1. In Nederland wordt het voor de deelnemers op de fiets aangeraden om in de schemer rond een half uur voor zonsondergang, in het donker, en tot een half uur na zonsopkomst een veiligheidshesje te dragen. Bij slecht weer of slechte zichtbaarheid van de fietsers wordt dit tevens aangeraden. 

  2. In België en Frankrijk is het dragen van een veiligheidshesje ten allen tijden verplicht, d.w.z. óók overdag of bij goed zicht. 

 4. Het hebben van degelijke voor- en achterverlichting is verplicht. De verlichting dient tijdens de tocht gebruikt te worden.  

 5. Zowel het materieel van de fietsende deelnemers alsmede de volgauto dienen in gepaste, complete en veilige staat zijn om te kunnen deelnemen aan het evenement.

 6. Stayeren bij andere teams of de volgauto is verboden. Er dient minimaal 50 meter tussen de teams te zitten m.u.v. het inhalen, vlak na de start en vlak voor de finish. 

 7. In een volgauto dienen minimaal twee personen te zitten die afwisselend kunnen rijden. Neem voldoende rust als bestuurder en zorg dat je scherp blijft. De organisatie van het evenement raadt aan om minimaal elke twee uur te wisselen van bestuurder. 

 8. Wanneer een team besluit de AmPa niet uit te gaan rijden dient deze zo snel mogelijk de organisatie op de hoogte te brengen. 

 9. De volgauto moet in geval van nood de deelnemers in veiligheid kunnen brengen en deze kunnen vervoeren. Dit zorgt er in de praktijk o.a. voor dat er voldoende zitplaatsen in de volgauto aanwezig moeten zijn voor de fietsers, ook als meerdere teams één volgauto delen. 

 

Artikel 10: De start 

 1. De start vindt plaats op het terrein van USC Universum (Science Park 306, 1098 XH Amsterdam) 

 2. Er mogen geen auto’s het terrein van het USC universum op. De organisatie raadt aan om te parkeren op de parkeerplaats achter de Science Park campus. 

 3. Het volledige team dient minimaal 30 minuten voor de start aanwezig te zijn en zich te melden bij de organisatie. De organisatie zal te vinden zijn bij een tafel op het terrein.

 4. Tenten kunnen tot 15 minuten voor de start worden afgegeven bij de organisatie (een tag met naam,  teamnaam en telefoonnummer is verplicht). Deze worden dan voor de deelnemers opgezet zodat deze gelijk kunnen rusten bij aankomst op de camping. Schade of verlies aan persoonlijke eigendommen zijn voor eigen risico

  1. In het geval dat een team onderweg wil overnachten of dit verwacht te gaan doen, is het raadzaam om de eigen tenten mee te nemen in de volgauto. Dit moet voorafgaand aan de start worden besloten, na de start zal SKITS vertrekken naar de camping in de buurt van Parijs om de tenten op te zetten.  

 5.  Fietsers dienen zich uiterlijk 3 minuten van tevoren te verzamelen voor de startlijn.

 6. Volgauto’s kunnen zich later op hun route bij de fietsers voegen. 

 

Artikel 11: Onderweg 

 1. De organisatie zal contact houden met de teams via een vooraf gemaakte Whatsappgroep. Hierin worden updates gegeven tijdens het evenement en houden de teams de organisatie op de hoogte van wat er onderweg gebeurt. 

 2. De organisatie blijft de gehele tocht bereikbaar voor vragen, overleg en/of nood via de doorgegeven telefoonnummers (Tip: Sla deze nummers op in je telefoon). Er wordt gepoogd z.s.m te reageren. 

 3. In geval van acuut gevaar of nood dienen altijd eerst de lokale hulpdiensten te worden gecontacteerd, daarna komt pas het informeren van de organisatie. 

 

Artikel 12: De Finish

 1. De finish is vooralsnog in het park bij de Eiffeltoren, zie Afbeelding 1. 

  1. De organisatie behoudt het recht om de precieze locatie van de finish te veranderen, bijvoorbeeld door werkzaamheden op de originele locatie of slechte bereikbaarheid. Dit wordt tijdig gecommuniceerd met de deelnemers. 

  2.  De finishplek is te herkennen aan de organisatie die jullie opwacht. 

  3. Ten alle tijden gedurende het evenement is er een lid van de organisatie op locatie beschikbaar om deelnemers op te wachten. 

6idWEvWAgdULOIVgC3fYmXpCZC8XQToWIP9AmlUdXUx1fgajJhdsIUNbpXQoQShmtcNbH4uuXjo0dP5eAd-qX_qt8CgRLU7_NSKthjd69Mf7je9C-XALtiRq2wtS8bOxsDRl5a3vkbPUAfbeelding 1: Finish

 1. De finish is bereikt wanneer beide fietsers op de aangewezen plek staan. 

 2. Volgauto's kunnen niet bij de finish komen. De organisatie adviseert om te parkeren in één van de dichtbij gelegen parkeergarages.

 3.  De camping ligt een stukje van de Eiffeltoren vandaan. Het team is zelf verantwoordelijk om op de camping te komen (zie ook Artikel 8.3).

 

Artikel 13: de camping 

 1. Op de camping zijn volgauto’s toegestaan. Er is voldoende parkeerruimte beschikbaar.

 2. Ontbijt, lunch, avondeten, snacks en drinken wordt verzorgd op de camping door de organisatie, echter kunnen deze niet altijd voorzien in uitzonderlijk eetgedrag, bijvoorbeeld door de lange fietstocht. Daarom raadt de organisatie aan om ook zelf onderweg én voor op de camping voor snacks te zorgen, zeker bij specifieke wensen. 

 3. De organisatie verzorgt de twee overnachtingen van vrijdagavond tot zondagochtend.  

  1. Er kan op de camping worden overnacht tot na deze tijd, bijvoorbeeld om zelf een dag extra Parijs in te gaan. Dit kan worden geregeld met de campingeigenaar, op eigen initiatief van de deelnemers en buiten de organisatie om. 

 4. Voor teams die verwachten pas op zondagochtend aan te komen kan er een overnachting tot maandag geregeld worden. Probeer dit op tijd door te geven bij de organisatie. De overnachting van vrijdag vervalt hiermee. 

 5. De organisatie is na 12.00 uur op 16-06-2024 niet verantwoordelijk voor de deelnemers en de camping, omdat het evenement officieel dan afgelopen is. Alles wat daarna plaatsvindt ligt buiten de verantwoordelijkheid vanuit de organisatie.

 6. Op de camping dien je je aan de normen en regels te houden die de camping hanteert.

 7. Het stallen van de fietsen op de camping is op eigen risico. De organisatie raadt aan om de fietsen goed op slot te zetten of deze in de auto te leggen, er zijn geen specifieke fietsplaatsen of afsluitbare fietsenrekken op de camping beschikbaar. 

 

 Artikel 14: Onderbreking en afgelasting 

 1. De AmPa kan onderbroken worden voor één of meerdere teams/rijders door de organisatie aan de hand van de volgende richtlijnen:

 1. Bij een onveilige c.q. gevaarlijke situatie.

 2. Bij een ongeval waarbij een tijdelijke stop noodzakelijk is.

 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden.

 4. Bij materiaalpech die niet langs de weg opgelost kan worden. 

 1. Wanneer de wedstrijd hervat kan worden dient het team op dezelfde plek te starten als waar deze eerder gestaakt is. 

 2. Zo nodig kan de AmPa definitief worden gestaakt. 

 3. In alle gevallen wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd met de deelnemers. 

 

Artikel 15: De uitslag 

 1. Deelnemers kunnen niet mee worden genomen in de uitslag wanneer één of meerdere regels uit dit reglement niet worden opgevolgd. 

 2. De uitslag wordt 48 uur na de tocht bekendgemaakt.

 3. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over welk team eerder heeft gefinisht kan er een gelijkspel plaatsvinden. 

 4. De huldiging zal op de camping plaatsvinden. 

 5. Er zal een eerste-, tweede- en derde prijs zijn, een deelname medaille en/of een oorkonde. 

 6. Bezwaar en/of protest dient schriftelijk te worden overhandigd aan de organisatie.

 7. De organisatie houdt het recht om uitslagen te wijzigen als hier aanleiding voor is. 

 8. Teams afwijkend van de standaardteams (zie Artikel 8.1; 8.2) kwalificeren zich niet voor het eindklassement. 

 

Artikel 16: Diskwalificatie 

 1. Diskwalificeren is het uit de wedstrijduitslag verwijderen van een team en vindt plaat bij onder andere: 

 1. Het niet opvolgen van instructies van de organisatie. 

 2. Het niet opvolgen van lokale wet- en regelgeving.

 3. Het niet opvolgen van regels uit dit reglement.

 1. Diskwalificatie gebeurt per team. Het is dus nooit mogelijk dat er één fietser in zijn/haar/x eentje de AmPa kan hervatten. 

 2. Tegen diskwalificatie kan na afloop van de AmPa protest worden aangetekend. Bij een protest beoordeelt de organisatie de inhoud van het protest aan de hand van de beschikbare gegevens van de organisatie en maakt hierin een beslissing. De beslissing van de organisatie is bindend en hiertegen kan geen beroep worden aangetekend. De organisatie gaat ervan uit dat alle partijen respectvol met elkaar omgaan.  

  1. Deze vorm van protest is de enige vorm die achteraf aangegeven en aangevochten kan worden (zie ook Artikel 17). 

 

Artikel 17: Protesten 

 1. Een protest tegen een team of deelnemer kan worden ingediend bij de organisatie. Dit protest benodigt argumenten en duidelijke standpunten. 

 2. Protesten dienen schriftelijk bij de organisatie te worden ingediend. 

 3. Protesten kunnen alleen worden ingediend door een team dat ingeschreven staat bij de AmPa

 4. Protesten tegen de samenstelling van de organisatie moeten minimaal 3 dagen voor de start van de AmPa ingediend worden. 

 5. Protesten tegen het deelnemen van een team moet minimaal een half uur voor de start worden ingediend.

  1. Indien niet onmiddellijk een besluit genomen kan worden mag het team starten, doch de bekendmaking van het resultaat en de verdeling van de prijzen zullen worden uitgesteld tot de beslissing is gevallen. 

 6. Alle andere protesten dienen onmiddellijk te worden ingediend door een team. 

 7. Bezwaren welke later zijn ingediend worden niet in overweging genomen. 

 8. De organisatie beslist inzake alle protesten, tegen de beslissing kan geen beroep worden aangetekend. 

 9. Alle beroepen die bij de organisatie zijn ingediend, kunnen door de organisatie officieel aan de overige deelnemers en toeschouwers bekend gemaakt worden. Deze bekendmaking dient, indien mogelijk, voor het einde van de AmPa te worden gedaan.

 

Artikel 18: Verhouding tussen deelnemers en organisatie

 1. De deelnemers moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de organisatie. 

 2. Een deelnemer die zich direct of indirect over de organisatie, haar uitspraken en/of andere deelnemers op ongepaste wijze uitlaat, kan door de organisatie van het verder deelnemen aan de AmPa worden uitgesloten. 

 

Artikel 19: Schadevergoedingen en vernielingen 

 1. Voor bij de AmPa ontstane schade en/of verlies is organisatie en de organiserende vereniging niet aansprakelijk. 

 2. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van de organisatie en organiserende vereniging zullen direct worden verhaald op de desbetreffende persoon net zoals diefstal van bezittingen van de organisatie en organiserende vereniging. Indien dit nodig wordt geacht kan de organisatie officieel aangifte doen. 

 3. Het in de studentenwereld welbekende “brassen” wordt gezien als diefstal. 

 4. Indien punt 18.2 wordt overtreden volgt onmiddellijke diskwalificatie van deelname van de betreffende en latere AmPa’s 

 

Artikel 20: De organisatie

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal er door de organisatie een weloverwogen beslissing plaatsvinden van hoe te handelen op de situatie. 

 2. De organisatie is verantwoordelijk voor het evenement gedurende de duur ervan, d.w.z. 14.06.2024 12.00h tot 16.06.2024 12.00h.

 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, schade en diefstal van en aan persoonlijke eigendommen.

 4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers van het evenement.

  1. Deelnemers dienen zich verantwoordelijk te gedragen en onveiligheid niet actief op te zoeken. 

  2. Een eigenrisicoformulier wordt getekend en ingeleverd bij de organisatie voorafgaand aan het evenement. 

 5. De organisatie verzorgt eten op de camping. Eten onderweg wordt niet door de organisatie verzorgd. 

Sponsoren